Skip to main content

knihkupectví s křesťanskou literaturou a devocionáliemi

Pedagogika a psychologie

(Max Kašparů, Garry Chapman, C.S. Lewis, Marek |Herman, Kevin Leman, John Eldredge…)

Knihy nakladatelství Portál, Návrat domů, Cesta ad.

a přehledy učiva studijních oborů (gramatika jednotlivých indoevropských i jiných jazyků, fyzika, zeměpis..)