Skip to main content

knihkupectví s křesťanskou literaturou a devocionáliemi

Teologie

knihy vydavatelů:

Česká biblická společnost, Karmelitánské nakladatelství, Cesta, Krystal o.p.s., Doron, Triton, Paulínky, Trapistky, Matice cyrilometodějská, Kartuziánské nakladatelství, Pavel Mervart, Axis, Kalich ad.

Autoři:

Antony de Mello, Richard Rohr, papež František, Tomáš Špidlík, V. Kodet, Jean Philippe, Aleš Opatrný, Bruno Ferrero, Jean Vanier, M. Kuffa, M. Vácha, Anselm Grün aj.